12

Overdracht van kennis en vaardigheden in de autotechniek

Atte Roskam ontwikkelt trainingen en opleidingen in opdracht van (onderwijs-)instellingen en bedrijven in de automotive sector.

In de loop der jaren heb ik een aantal vakboeken samengesteld en leermethodes ontwikkeld op voertuigtechnisch gebied. Deze zijn bestemd voor het VMBO, MBO en HBO. Ook heb ik door de jaren heen een groot aantal publicaties op mijn naam gezet die hun plaats vonden in de automotive (vak-)bladen. Daarnaast ben ik lid van de Vereniging van Automobieltechnici ATC en van de sectie Educatieve Auteurs en de sectie Journalistiek / Non-fictie van de Auteursbond.

Het handwerk van automonteur oefen ik uit bij het onderhouden, repareren en stellen van diagnoses aan voertuigen, alsmede bij de racepreparatie van diverse wedstrijdauto’s. Ook vervul ik een aantal functies binnen de autosport; zoals de technische begeleiding van raceklassen en verrichten van veiligheids- en reglementskeuringen van competitieauto’s.